Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download Buku Bimbingan Agama Untuk Kalangan Medis pdf

 


Judul Buku: Bimbingan Agama Untuk Kalangan Medis

Penulis: Prof. Dr. H. M. Hasballah Thaib, M.A., Dr. H. Zamakhsyari Hasballah, Lc., M.A.

Penerbit: Perdana Publishing

Tahun: 2012

Jumlah Halaman: 232

Kemajuan dalam bidang ilmu kedokteran dan keperawatan berjalan begitu cepat, dan boleh jadi akan terasa timpang. Dari itu, peranan agama sangat besar dan harus seiring dengan perkembangan kedua ilmu tersebut.

Dalam usaha melindungi pengetahuan manusia agar tidak digunakan di jalan yang salah, maka Agama menetapkan peraturan-peraturan serta etika yang harus dilaksanakan oleh kalangan medis. Kalangan medis juga diharap mendapat hidayah dalam melaksanakan profesinya.

Buku ini penulis persiapkan bagi para mahasiswa/i yang sedang mendalami ilmu keperawatan dan kedokteran untuk tingkat Sarjana S1. Mudah-mudahan mereka dapat melaksanakan misinya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Download ebook Bimbingan Agama Untuk Kalangan Medis pdf via Google Drive:

DOWNLOAD

Post a Comment for "Download Buku Bimbingan Agama Untuk Kalangan Medis pdf"