Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download Buku Sejarah Awal Perpecahan Umat Islam pdf

 Judul Buku: Sejarah Awal Perpecahan Umat Islam

Penulis: Mahayudin Haji Yahaya

Penerbit: Unknown

Tahun: 1986

Jumlah Halaman: 256

Daftar Isi:

Pendahuluan: Sumber-Sumber

Bab 1. Pembukaan Negen Iraq dan Pelaksanaan Dasar Sosioekonomi dan Pohtik Zaman Khalifah Umar bin al-Khattab

Bab 2. Pembentukan Politik Pentadbiran Khalifah Usman bin Affan dan Implikasinya terhadap Kedudukan Sosioekonomi Orang Islam di Iraq

Bab 3. Perang Saudara Pertama Dalam Islam

Bab 4. Persengketaan Ali-Muawiyah dan Kemunculan Parti Khawarij dan Sekte Syiah

Bab 5. Dinasti Umayyah dan Pemberontakan Khawanj Zaman Muawiyah

Bab 6. Perkembangan Parti Khawanj Zaman Ibn al-Zubayr dan Abdul Malik Bin Marwan

Bab 7. Pemberontakan Syiah Zaman Umayyah

Download ebook Sejarah Awal Perpecahan Umat Islam pdf via Google Drive:

DOWNLOAD

Post a Comment for "Download Buku Sejarah Awal Perpecahan Umat Islam pdf"